FİFA DÜNYA KUPASI EFSANELERİ

Yazar: admin | 1 Ekim 2011 | Kategori: Mac Yorumlari

Bu makalemizde futbolun be?i?i olan bir turnuvaya de?inmek istiyoruz. Bu turnuva’da gelen geçen en büyük y?ld?zlar? sizler için masaya yat?r?yoruz.

Dünya kupas?, çok uzun zamand?r süre gelen ve 4 y?lda bir düzenlenen çok büyük bir Milli tak?mlar organizasyonudur. Dünya’n?n çe?itli ülkelerinden çe?itli futbolcular bu turnuva’da oynaman?n hayali ile ya?amaktad?rlar. Öncelikle turnuvaya de?inelim.

Turnuva’ya kat?lmaya aday olan ülkeler, öncelikle k?talararas? ön eleme gruplar?ndan ç?kmay? ba?armal?d?rlar. Avrupa gruplar?nda 1.olan ülkeler direk ç?karken 2.olan ülkeler birbirleri ile Play-off oynarlar. Amerika k?tas?, Afrika K?tas? ve Asya K?tas? elemelerinde ise ilk 4 tak?m Dünya Kupas?nda boy göstermeye hak kazan?rlar.

Dünya Kupas?n? tarih boyunca en çok kazanan ülke 5 kere kazanm??l??? ile Brezilya’d?r. Brezilya, bugüne kadar yeti?tirdi?i futbol efsaneleri ile ad?n? en çok futbol klasman?nda duyuran bir ülke durumundad?r. Brezilya en parlak dönemlerini Pele, Zico, Edinho, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho gibi isimlerin top oynad?klar? süreç içerisinde ya?am??lard?r.

Brezilya’n?n ard?ndan kupay? müzesine götüren 2.ülke ise ?talya’d?r. Son Dünya Kupas? ?ampiyonu olan ?talya bu kupay? 3 kere müzesine götürmü?tür ve ülkeler klasman?nda iyi bir konumdad?r.

Peki, bu turnuvalarda efsane olan oyuncular kimler? Hemen bu futbolculardan en ünlülerini sizlere saymak istiyoruz. Pele, Maradona, Platini, Zico, Ronaldo, Beckenbauer, Yohan Cruyff, Rudi Völler, Roberto Carlos ve Zidane gibi isimler bu turnuvada damga isimler olmu?lard?r.

2010 Dünya kupas? Afrika’da düzenlenecek ve turnuva heyecan ile bekleniyor. Kimin ?ampiyon olaca?? önceden kestirilemez ancak A Milli tak?m?m?z?n bu turnuvada olmamas? gerçekten büyük bir hayal k?r?kl???.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.