Facebook Hesabı Çalındığında Yapılması Gerekenler

Yazar: Admin 2 | 5 Ağustos 2013 | Kategori: Programlar

Çal?nan facebook hesab? nas?l geri al?n?r çal?nan facebook sayfas? nas?l geri al?n?r ne yapmak gerekir yap?lmas? gerekenler facebook sayfas? çal?nmamas? için önlemler ile ilgili bilgiler burada melekler Facebook hesab? ve facebook sayfas? çalman?n T:C: yasalar?na göre suç te?kil etti?ini öncelikli olarak belirtelim melekler Yani ?imdiden bu gibi ?eyleri espri olsun diye yapmak isteyenlerin kula??na küpe olsun,hiç bula?mas?nlar.Diyelim ki sizin facebook hesab?n?z çal?nd? ne yapacaks?n?z?

Facebook Hesab? Çal?nd???nda Yap?lmas? Gerekenler

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.