Erkeklerin Kadınlarda Çekici Bulduğu Detaylar

Yazar: Admin 2 | 10 Ocak 2016 | Kategori: dizi

bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Güncel kategorisinde ki Erkeklerin Kad?nlarda Çekici Buldu?u Detaylar konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Erkekler bir ili?kiye ba?lar iken her ?eye dikkat eder desek bile gerçekten de yeridir. Bir bayan ili?kiye ba?lamadan önce sadece karakteri ya da sevgisine dikkat eder iken bir erkek tabi ki de böyle de?ildir. Bir erkek için evet onu gerçekten de tam anlam? ile sevmesi, ona asla ihanet etmeyece?i bilmesi, güvenmesi, her ?eye ra?men onun ile birlikte olmas?, karakteri ve hatta oturup kalkmas? bile oldukça önemli olan bir durumdur. Bunlar gerçekten de oldukça önemli olan bir durum olmas?n?n yan? s?ra bir de bayan?n da oldukça çekici bir özelli?inin de olmas?na da dikkat etmektedir. Bir bayan çekici bir özelli?i sahip oldu?unu erkeklerde en etkin k?lan durum ise sizler de biliyorsunuzdur ki tabi ki de gö?üsleridir ve onlara gerçekten de dikkat etmektedir. Bir erkek bayan?n gö?üslerini oldukça çekici bulmas?n?n yan? s?ra tabi ki de bu durum sadece gö?üsler ile de s?n?rl? kalmayacakt?r. Mesela bir bayan? en çekici k?l?yor olan durumlardan ve sahip oldu?u etkilerden biri de dudaklar?d?r. Bir bayan?n yüzünü güzel gösteren en önemli organ tabi ki de bu dudaklard?r ve erkekleri de adeta ba?tan ç?karacak kadar bir etkiye de sahiptir. Bunlar?n yan? s?ra bir de bir bayan?n kalçalar?n? da erkekler oldukça da çekici bulmaktad?r. Giymi? oldu?u bir pantolonu ya da ete?i de en iyi ?ekilde ta??yabilmesi için de en dikkat ettikleri ve çekici buluyor olduklar? yerlerden bir tanesi de i?te bu kalçalard?r.

http://www.putur.com/erkeklerin-kadinlarda-cekici-buldugu-detaylar/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.