Elmanın Faydaları

Yazar: Admin 2 | 12 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık

Kaynak: Elman?n Faydalar?

Sa?l?kl? beslenmede elma, san?landan daha faydal? olup, Ba??rsak Kanserine yakalanma riskini de azalt?yor. Bu sebeple uzmanlar, her ö?ünden sonra elma yenmesini tavsiye ediyorlar.

Pek çok Mineral ve vitamin içeren elman?n di?er faydalar? ?öyle s?ralan?yor…

– Zay?flamak için: Elmada sadece 50 kalori vard?r ve içinde bulunan petkinden dolay? doyurucudur. Zay?flamak için mükemmel bir meyvedir. Dü?ük kalorili oldu?u için ?i?manl??? önler, kan ?ekeri düzeyini ve yüksek tansiyonu olumlu bir ?ekilde etkiler.

– Kab?zl?k için: Ö?le yeme?inden önce yenen bir elma, ba??rsakta bakterilerin ço?al?p azalmas?n? ayarlamada rol oynar ve bu sayede kab?zl??? önler.

– Ba????kl?k için: Elmadaki C vitamini vücudun savunma sistemini kuvvetlendirir. Bunun sonucu olarak so?uk alg?nl??? virüsleri vücuda giremezler.

– Di?ler için: yemeklerden sonra yenen elma, ço?u zaman di? f?rçalamaktan daha iyi etki yapar. Çünkü elma çi?nenirken di?lerin aras? çok iyi bir ?ekilde temizlenir.

– Kolesterol için: Elmadaki petkin Maddesi, zararl? kolesterolü (LDL) dü?ürür; atardamarlar? koruyan faydal? kolesterolü (HDL) yükseltir.

– Kalp için: Elmadaki etkili maddelere yeni ke?fedilen ‘Phenylalanin’ de eklendi. Bu madde, vücutta bulunan ve kalbin çal??mas?nda destek olan Q enzimini faaliyete geçirir.

– Demir eksikli?i: Demir, C vitamini ile birle?ti?inde organizma taraf?ndan mümkün oldu?unca iyi ?ekilde al?n?r. Elmada her ikisi de vard?r.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.