DÜZENSİZ ADET GÖRMENİN ZARARLARI

Yazar: Admin 2 | 17 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık

Kaynak:DÜZENS?Z ADET GÖRMEN?N ZARARLARI NELERD?R?

Adet (regl) düzensizli?i çok çe?itli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu altta yatan nedene göre zararl? sonuçlar? olabilir veya stres, depresyon, a??r? kilo alma, a??r? zay?flama, ilaç kullan?m? gibi nedenlerden olu?an zarars?z bir adet düzensizli?i de olabilir. Bu tür durumlarda adet düzensizli?inden çok buna sebep olan stres, kilo gibi durumlar hastaya zarar verebilir. Bu sebeplerin düzenlemnmesi gerekir. Ancak adet düzensizli?inin sebepleri aras?nda myom, polip, hormon düzensizli?i, yumurtlama bozuklu?u gibi durumlar varsa bunlar da zararl? olabilir. Bu tür durumlar?n netle?tirilmesi,  ilaçla veya gerekli ise ameliyatla tedavileri gerekir. E?er sebep erken te?his edilmezse ve tedavi geciktirirse örne?in adet düzensizli?ine neden olan bir myomun büyümesi ileride daha fazla s?k?nt?lara yol açabilir. Adet düzensizli?i olan hastalar?n bir k?sm?nda yumurtlama düzensizli?i vard?r bu da hamile kalmay? engelleyici veya geciktirici etki gösterebilir.

Adet düzensizli?i her zaman zararl? bir durum de?ildir hatta baz? hallerde adet düzenszili?i normaldir. Örne?in adet görmeye ba?lanan ilk y?llarda (15-17 ya?larda), emziren annelerde, korunma i?nesi kullananlarda adet düzensizli?i normal ve beklenen bir durumdur.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.