Dünya Futbol Tarihi

Yazar: admin | 1 Ekim 2011 | Kategori: Mac Yorumlari

Merhabalar. Bugüne kadar tüm dünya’da nice tak?mlar geldi ve geçti. Aralar?nda tüm dünya kulüplerine meydan okuyan küçük tak?mlarda vard?. Art?k futbol’da yeni bir devir ba?lad?. ?ngiltere premier ligi eski popülaritesini yava? yava? yitirmeye ba?lad?. ?spanya La Liga tüm dünyan?n ilgisini yava? yava? tek bir odak noktas?na çekti.

Peki, bunun sebebi nedir? Ku?kusuz dünya’n?n en iyi üç oyuncusu olan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kaka gibi isimler art?k La Liga tak?mlar?nda forma giymekteler. Daha birçok isim bunlar aras?nda gösterilebilir.

Peki, durumlardan sonra Türk futbolu ne durumda? Türk futbolu önceki dönemlere göre gerçekten mükemmel bir ç?k?? yakalam?? durumda. Ligde art?k kötü tak?m kavram? premier lig’de oldu?u gibi kalmad?. Anadolu tak?mlar?ndan herhangi biri her sene zirveye oynuyor. Yükselen de?er olarak görülen Sivasspor, ?imdi yerini Bursaspor’a b?rakm?? durumda.

Bursaspor’un bu parlak ba?ar?s?nda ku?kusuz ki Ertu?rul Sa?lam isminin büyük pay? var.Bir premier lig ekibi olan Manchester United,Mali bir krizin içine girmi? durumda ve elinden en büyük oyuncular?n? yava? yava? ç?kar?yor.94 Milyon ile dünya transfer rekorunu k?ran ve mükemmel bir gelir elde eden Manchester,art?k ard? arkas? kesilmez bir ?ekilde bata?a do?ru gidiyor.

Rooney isminin sat?laca?? dedikodular? da art?k bas?nda ç?kan haberler aras?nda. Wayne Rooney,e?er Manchester’dan ayr?lacak olursa bu tak?m için sonun ba?lang?c? olabilir.Premier lig’de son zamanlarda ise yükselen en büyük de?erler Arsenal,Arsene Wenger ve Cesc Fabregas.Arsenal,Arsene Wenger’ in genç yap?lanma olarak adland?rd??? revizyonda gerçekten tüm dünyan?n ilgisini tek bir yöne odakl?yor adeta.Futbolun her türlü zevkini,h?rs?,gençli?i,güveni a??l?yor.Arsene Wenger,dünya futboluna görevini b?rakana kadar birçok oyuncu hediye edecek gibi gözüküyor.

Türkiye’nin yükselen de?eri Arda Turan ise tüm dünya kulüpleri taraf?ndan izlenen ancak Adnan Polat’ ?n elinden asla ç?karmayaca?? bir oyuncu. Hem milli tak?m hemde Galatasaray için bir y?ld?z. Umuyoruz ki futbol hayat? ve ahlak? hep bu ?ekilde devam eder.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.