Dominos Pizza rezilliği – 30cm Saç Çıktı

Yazar: Admin 2 | 20 Kasım 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , , , , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Sektörel kategorisinde ki Dominos Pizza rezilli?i – 30cm Saç Ç?kt? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Bugün Dominos‘dan sipari? etti?imiz Bolmalzemos pizzada ki malzemeleri yeterli görmeyip, yar?m metre saç eklemi? yapan ki?i. ?nsanl?k hali kirpik, ka?, k?sa saç vb. ne kadar mide buland?r?c? da olsa anlay??la kar??lanabilir. Ancak uzun saç ç?kmas?n?n tek bir sebebi olabilir, pizzay? yapan vatanda??n saçlar?n? hijyen aç?s?ndan kapatmamas?na göz yumulmu?. Resimleri midesi kald?ranlar olmayabilir diye küçük olarak ekliyorum. Büyütmek için resme t?klay?n. Beni pizza’dan so?utan Dominos’a te?ekkürü bir borç bilirim.

Dominos Bolmazemos içinden 30 cm saç ç?kt?!

Aray?p ?ikayetimizi bildirdik, bakal?m ne kadar ciddiye al?nacak ve ne kadar önlem al?nacak.

http://www.putur.com/dominos-pizza-rezilligi-30cm-sac-cikti/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.