Dantelli Gelinlik Modelleri

Yazar: Admin 2 | 10 Ocak 2016 | Kategori: dizi

bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Moda kategorisinde ki Dantelli Gelinlik Modelleri konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Her bayan?n hayalleri aras?nda ilk s?ralar? evlilik ve bunun beraberinde gelmekte olan dü?ün de almaktad?r. Bir bayan için evlilik her ne kadar sevdikleri hayat arkada?lar? ile ömürlerini birle?tiriyor oldu?u için önemli olsa da bunlar?n yan? s?ra bir de gelinlik gibi bayanlar için özel olarak üretilmekte olan giyim ürününe de sahip olacaklar? için de önemli bir yere sahip olmaktad?r. Gelinlikler bayanlar?n hayatlar? üzerinde bu kadar önemli olan bir yere sahip oldu?unun da bilincinde olan gelinlik tasar?mc?lar? da her bayan?n zevkine hitap edebilmek için de oldukça farkl? olan ürün seçenekleri ile de sizlerin kar??n?za gelmektedir. Bu gelinlik modelleri kendi aras?nda oldukça farkl? olan modellere de ayr?lmakta olsa da en çok dikkatleri üzerine çekmekte olan modellerin de dantelli olarak üretiliyor olan modeller aras?nda geldi?ini de görebilirsiniz.
Dantelli olarak üretilen gelinlik modelleri daha klasik bir havada oldu?u için de öyle spor tarz? olarak üretilmekte olan gelinlikler üzerinde de pek kullan?lmamaktad?r. Normal saten yani gelinlik kuma?? ile üretilmekte olan her gelinlik modelinin dantel ile de üretiliyor olmas?n?n yan? s?ra daha çok dar kesim ya da bal?k modeli olan gelinlik modellerinde uygulanmaktad?r. Tabiri caiz ise patlam?? m?s?r olan modellerin s?rt ya da kol k?s?mlar?nda da kullan?lmakta olan bu danteller prenses modeli gelinlikler ile daha çok uyum sa?l?yor olmas?ndan dolay? da prenses modelleri üzerinde uygulanmas? da gözlenmektedir. ?steyen bayanlar için k?sa kollu, ask?l?, straplez, uzun kollu, tek kol gibi modelleri de bulunmaktad?r. Krem rengi ya da k?r?k beyaz gibi olan renkleri ile de sizleri oldukça da etkileyecek olan modelleri de sizler için üretilmektedir.

http://www.putur.com/dantelli-gelinlik-modelleri/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.