Cilt Lekelerine Ev Yapımı Maske Tarifi

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Prof. Dr. Elif Güvelo?lu, cilt lekelerinden muzdarip olan bayan ve erkeklerin uygulamas? için do?an?n eczanesinde bulunan ?ifal? bitkilerden haz?rlanan bitkisel maske tariflerini veriyor. Cilt lekelerine iyi gelen bitkisel maske tarifleri ayn? zamanda cildinizin yorgunlu?unu da alarak daha canl? ve genç görünümlü bir cilde sahip olman?z? sa?l?yor…

Özel olarak bitkilerden haz?rlanan cilt lekelerine iyi gelecek muz maskesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Cilt lekeleri için muz maskesi nas?l haz?rlan?r, nas?l uygulan?r ve haftada kaç kez kullan?lmal?d?r, tüm yan?tlar burada…

Gelelim cilt lekelerine bitkisel maske tarifinin malzemelerine. Malzeme olarak bir adet uzun yar?s?n?, bir yemek ka???? kadar kayma??, bir tatl? ka???? süzme bal? ve bir tatl? ka???? da ni?astay? kullanaca??z.

Yar?m muzu önce çatal?n arka taraf? ile iyice ezdiriyoruz. Muzu ezdirdikten sonra içine bal ve ni?asta ekliyoruz. Koyu bir k?vam alana kadar kar??t?r?yoruz. Ard?ndan içine kaya?? da ekleyerek maskemizi haz?r hale getiriyoruz.

Genellikle maskeleri göz altlar?na uygulamaktan kaç?nmam?z gerekti?i söylenir. Ancak Güvelo?lu muz maskesinin göz alt?na da uygulanabilecek bir özelli?i bulundu?unu söylüyor. Ancak göz çevresine uygularken kesinlikle gözünüze kaç?rmamal?s?n?z. Uygulama öncesi ise cildinizin temiz olmas? gerekir. E?er mümkünse önce peeling uygulay?n ve sonras?nda cilt lekelerini giderici bu maskeyi yüzünüze sürün.

Muz maskesi ciltte yar?m saat bekletildikten sonra ?l?k su ile temizlenmeli ve hemen ard?ndan cilde gül suyu ile tonik yap?lmal?d?r. Hem cilt lekelerini gidermede, hem cilde canl?l?k kazand?rmada hem ya?lanmay? önlemede hem de cildin kurumas?n? engellemede oldukça ba?ar?l? olan muz maskesi herkes taraf?ndan kullan?labilir.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.