Carpet Cleaning “Halı Yıkama”

Yazar: Admin 2 | 22 Nisan 2016 | Kategori: dizi

bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Güncel kategorisinde ki Carpet Cleaning “Hal? Y?kama” konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

%100 bitkisel bazl? hal? ?ampuan? ile tam otomatik bant sistemli çift yönlü f?rçalarla ön ve arkas? dönü?ümlü olarak hal? y?kama makinesinden geçirilir. Varsa lekeye özel i?lem uygulan?r. detayl? bilgi »
Koltuk Y?kama
Koltuk Y?kama da Köpüklü y?kama makinemiz uygun devirde dönen mini f?rças?yla lekelere derinden müdahale ederek koltuklar?n?z?n ilk günkü gibi parlakl???na kavu?mas?n? sa?lar. Koltuk y?kama i?leminde kuru köpük y?kama i?lemi uygulanmaktad?r. detayl? bilgi »
Yerinde Y?kama
?stanbul Profesyonel Hal? & Koltuk Y?kama Fabrikas? ev ve i? yerlerindeki duvardan duvara olan hal?lar?n?z?n temizlenmesi konusunda profesyonel yard?mc?n?zd?r. Yerinde y?kama detayl? bilgi »
Yatak Y?kama
Yatak Y?kama hizmeti nekadar profesyonelce yap?l?rsa yataklar?n?z?n ömrü okadar uzun ve dayan?kl? olur basit ve profesyonel olmayan makineler, leke sökücüler ve ?ampuanlar yataklar?n?z?n icerisinde kalan suyun, nemin, ?ampuan tortusunun yataklar?n?z?n zamanla cürümesine ve y?pranmas?na sebebiyet verir detayl? bilgi »
Yorgan & Battaniye Y?kama
Battaniye Yorgan Y?kama hizmeti ücretsiz servis ile kap?n?zdan al?nan yorgan ve battaniyelerinizi bünyemizde bulunan yogan & battaniye y?kama makinesinde uygun ?ampuan ve uygun devirde y?kamaya al?n?r. detayl? bilgi »
Stor Perde Y?kama
Stor perdeleriniz uzman ekibimiz sayesinde tozdan kirden ve lekeden tamamen ar?nd?r?l?r. temizleme i?lemi s?ras?nda stor perde mekanizmas?nda herhangi bir ar?za meydana gelmez. detayl? bilgi »
Ev & Büro Temizli?i
?stanbul Profesyonel Hal? & Koltuk Y?kama Fabrikas? ?stanbul’un say?l? temizlik firmalar? aras?ndad?r ev ve büro temizli?inin yan?nda otel, banka, lokanta ve benzeri sektörlerin temizlikteki profesyonel yard?mc?s?d?r. detayl? bilgi »
Overlok & Saçak Tamiri
?stanbul Profesyonel Hal? & Koltuk Y?kama Fabrikas? hal? temizleme hizmetinin yan?nda deforme olmu? hal? saçaklar? ve hal? kenarlar?na kendi bünyesinde overlok ve saçak tamiri yapmaktad?r. Hal? overlok ve hal? saçak tamiri hal?n?z?n kötü görüntüsünü tamamen ortadan kald?rm?? olur. detayl? bilgi »
Kulland???m?z Malzemeler
Hal? y?kama Koltuk y?kama hijyen gerektiren temizlik hizmetlerindendir profesyonel ekibin yan? s?ra kullan?lan malzemeler soft ve sagl?kl? olmal?d?r. Hal? y?kama, koltuk y?kama, yerinde y?kama, yatak y?kama gibi y?kamalarda kullanm?? oldu?umuz ?ampuanlar % 100 bitkisel bazl?d?r kimyasal madde içermez. detayl? bilgi »
Hal? Y?kama
%100 bitkisel bazl? hal? ?ampuan? ile tam otomatik bant sistemli çift yönlü f?rçalarla ön ve arkas? dönü?ümlü olarak hal? y?kama makinesinden geçirilir. Varsa lekeye özel i?lem uygulan?r. detayl? bilgi »
Molfix
?stanbul Profesyonel Hal? & Koltuk Y?kama Fabrikas? temizlik sektöründe sayg?n ve güven veren bir kurulu?tur. Bu sayg?nl??? ve güveni hiç bir zaman kaybetmeyecektir. Tüm hizmet verdi?imiz firmalara te?ekkürler.
50 TL ve üzeri hal? y?kama, koltuk y?kama, yerinde y?kama, yatak y?kama, battaniye y?kama ve stor perde y?kama hizmetlerimizden yararlanan mü?terilerimize tam 75 dk konu?ma hediye ediyoruz

Janitorial Service Cincinnati
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kDX3HGdpc9aI
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kXgIkcwU_ABQ
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.k7lUi3JWCgWM
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kWogKVvr1H34

Cincinnati Carpet Cleaners
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kQtVKdIN0cIo
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kjC2anVLslpA
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.k50pAraOclRA
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kdua1csnam-E

Maid Service Cincinnati
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.kKjbb7XXZEyg
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.kCZXkUL43oPc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.k8pP9Djz2PXA
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.kGYIFy9x6sLo

House Cleaners Cincinnati
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kV-h01xH3lnc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kuKzTHjQxAmE
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kLkuUnG3PjBc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kP2GBHAP7lK0

Carpet Cleaning Cincinnati
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zbpBlz_zz2XM.k2R7aC4xNCYM
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zbpBlz_zz2XM.kfvfKKuGRN5Q
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zbpBlz_zz2XM.kfuKTtoWCd5M
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zbpBlz_zz2XM.kvLnf4MasmWU

Carpet Cleaners Cincinnati
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kx2bLPBOKWgA
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kK4jSHjzzRSE
https://drive.google.com/open?id=1qu8ebeToQH0RdSISW2tCoHnJ1Xw&usp
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.krTcUOSBrA2Y
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kbVya7pd46xw

http://www.putur.com/carpet-cleaning-hali-yikama/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.