Can Ateş Kimdir ?

Yazar: Admin 2 | 31 Ekim 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Güncel kategorisinde ki Can Ate? Kimdir ? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Can Ate? hakk?nda internette pek bir bilgi bulunmamaktad?r. Yaln?z edindi?imiz bilgilere göre Ebru Akel’in eski sevgilisi olarak biliniyor.

Can Ate?li  Muhte?em Yüzy?l?n Hürrem Sultan rolünü canland?rm?? olan Meryem Uzerli ile a?k ya?am??t?r.

Marmara Üniversitesi ?ktisat Fakültesi Ekonomi Bölümünü okudu ve mezun oldu.

Türkiye’de ilk kez sektöründe TSE ISO 9002 Kalite Belgesi almaya hak kazanan, bugün ulusal ve uluslararas? 2.500 mü?teriye hizmet veren bir ?irket olan Polo Sigorta’y? kurarak i? hayat?na ba?lad?.

20 y?l? a?k?n süredir sigorta sektöründe yer almaktad?r.. Halen, 2000 y?l?nda kurulan Martin&Martin Sigorta ve Reasürans Brokerli?i ?irketinin Yönetim Kurulu Ba?kan? olan Can Ate?, 1992 y?l?ndan beri Genç Yöneticiler ve ?? Adamlar? Derne?i (GY?AD) ile Türk Amerikan ?? Adamlar? Derne?i (TABA) ve EBA(European Business Association) Derne?i üyesidir.

Can Ate?, sigortac?l?k ve risk yönetimi konular?nda yurt d???nda bir çok kurs ve seminere kat?ld?. Türkiye Sutopu Milli tak?m?nda da 125 kez A Milli olan Ate?, ?ngilizce bilmektedir.

http://www.putur.com/can-ates-kimdir/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.