Boyun Ağrısına Masaj

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Boyun a?r?s?na kar?? omurgaya elle yap?lan masaj?n, fizik tedavisinden daha etkili oldu?u belirlendi. Hollandal? bilim adamlar? taraf?ndan 183 hasta üzerinde ara?t?rmada, 18-70 ya?lar? aras?ndaki hastalar?n 60´?na elle masaj, 59´una egzersiz a??rl?kl? fizik tedavisi, 64´üne de ilaç tedavisi yap?ld?.

Rahats?zl?klar?yla ilgili olarak bilgilendirilen ve kendilerine tavsiyelerde bulunulan hastalar?n 26 hafta süren tedavisinden sonra, masaj yap?lan hastalar?n di?erlerine göre daha çabuk iyile?ti?i ve rahats?zl???n önemli ölçüde giderildi?i gözlendi.

Ara?t?rmayla ilgili rapor, British Medical Journal adl? dergide yay?mland?.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.