BKM MUTFAK VE YILMAZ ERDOĞAN’IN YÜKSELİŞİ

Yazar: admin | 28 Ağustos 2011 | Kategori: Biyografi
Etiketler: , , , ,

Merhabalar, bu yaz?m?zda son zamanlar?n en çok izlenen ve ilgi gösterilen program? ve tiyatro yap?m? olan Çok Güzel Hareket Bunlar isimli programa ve oyuncular?na de?inmek istiyoruz.
Kanal D ‘nin en çok izlenen programlar? aras?nda 2.s?rada bulunan Çok Güzel Hareketler Bunlar program?, gerçekten Türk televizyon severler taraf?ndan muazzam derece de ilgi görmü? bulunuyor. Y?lmaz Erdo?an ve ö?rencileri bu yap?ma yakla??k 3 sene önce yine KANAL D ekranlar?nda ba?lam??lard?.
Bu 3 y?ll?k süre sarf?nda izleyenleri her bölümünde kahkahaya bo?an BKM mutfak oyuncular?, gerçekten 3 y?ll?k süreç içerisinde çok müthi? bir geli?me gösterdiler. BKM Mutfak oyuncular?n?n baz?lar? ilk olarak Kutsal Damacana isimli filmde kendilerini gösterme ?ans? buldular. Ersin Korkut, Bü?ra Pekin gibi iki isim ba?rol görevi gördüler.
Bu filmin çekilmesinden yakla??k 3 ay sonra BKM Mutfak ÇGH isimli program yay?n hayat?na ba?lad?.3 y?l boyunca seyircilerin sevgisinde hiçbir azalma etkisi yaratmayan BKM Mutfak oyuncular?, son olarak Y?lmaz Erdo?an yönetmenli?i ve senaristli?inde NE?EL? HAYAT isimli bir film çekti.
Sinema severler taraf?ndan çok olumlu ?ekilde yorumlar alan Ne?eli Hayat filmi, BKM Mutfak oyuncular? ve Y?lmaz Erdo?an için belki de bir dönüm noktas?. BKM Mutfak oyuncular? Çok Müthi? Hareketler Bunlar ad?nda bir film daha çekiyorlar. Öyle san?yoruz ki k?sa sürede bu durum çok iyi yerlere getirecek BKM Tiyatrosu oyuncular?n?.
Y?lmaz Erdo?an ismine de böyle bir projeyi dü?ündü?ü ve hayata soktu?u için binlerce kez te?ekkür edilmesi gerek diye dü?ünüyoruz. Bu yap?m biraz daha böyle giderse çok mükemmel yerlere gelecektir diye dü?ünüyoruz. Umuyoruz Türk tiyatrosu ve televizyonu için hay?rl? olur.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.