Anne Sütü Yapan Kek Nasıl Yapılır ?

Yazar: Admin 2 | 8 Ocak 2016 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Yemek Tarifleri kategorisinde ki Anne Sütü Yapan Kek Nas?l Yap?l?r ? konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Yeni do?um yapm?? annelerin en s?k kar??la?t?klar? sorunlardan biride sütlerinin az gelmesi ve bebeklerini bu konuda gerekti?i kadar besleyemeyip ek besinler vermek zorunda kalmalar?d?r. ?lk do?ar do?maz bebeklerin emzirilmesi de süt üretimi aç?s?ndan etkili bir uygulamad?r. Çünkü anne sütü üretimi kendini yenileyen ve ihtiyaca göre olu?an bir durumdur. Asl?nda sütü art?rd??? veya kesildi?ine dair net kan?tlar olmamas?na ra?men yeterli beslenme ve s?v? tüketerek kendisi için oldu?u kadar bebe?i içinde beslenerek süt üretimi artt?r?l?r. Annenin yeterli kalorinin üzerinde beslenmesi süt olu?umu aç?s?ndan etkili oldu?u için beslenmesine katk? sa?lamak ad?na önerilen yiyeceklerden biride bir çok tah?ldan ve yüksek kalorili g?dalardan olu?an özel bir kektir. ?imdi annelerimize faydas? olaca??n? dü?ündü?ümüz bu kekimizin tarifini verelim.

Malzemeler

Yar?m bardak un,
Yar?m bardak kepekli un,
Yar?m su barda?? yulaf,
Yar?m tatl? ka???? kabartma tozu,
Yar?m çay ka???? tuz,
Yar?m tatl? ka???? tarç?n,
3 yemek ka???? toz ?eker,
5,5 yemek ka???? esmer ?eker,
2 yemek ka???? bira mayas?
4 yemek ka???? kat? hindistan cevizi ya?? (cezvede eritilip, kat?lmal?),
1 yumurta,
Yar?m su barda?? rendelenmi? havuç,
Yar?m bardak üzüm,
5,5 yemek ka???? pikan cevizi

Yap?l???:

Kekin haz?rlanmas? için geni?çe bir kaba, un, yulaf, ?eker, kabartma tozu, tuz ve mayay? birle?tirip harmanlay?n. Ba?ka bir kab?n içine yumurtalar? k?r?p, cezvede ?s?t?l?p eritildikten sonra hindistan cevizi ya??n? da kat?l?r ve içine harmanlanan un kar???m yava? yava? ilave edilerek dökülür ve iyice kar??t?r?l?r. Soyulup y?kanan havuç rendelenir, cevizler k?r?l?r, kuru üzümler y?kan?p suyu süzüldükten sonra kar???m?n içine ilave edilerek hamurla tekrar harmanland?ktan sonra ya?l? ka??t veya s?v? ya? sürülen tepsiye hamurdan ceviz büyüklü?ünde parçalar kopart?larak 1 parmak mesafe ile yerle?tirilir. Önceden 180 derecede k?zd?r?lan f?r?na verilir. 15-20 dakika kadar pi?mesi için ayarlanan kek süre sonunda kontrol edilerek duruma göre biraz daha pi?irilerek f?r?ndan ç?kart?l?r ve so?uduktan sonra servis taba??na al?n?p afiyetle yeniz.

http://www.putur.com/anne-sutu-yapan-kek-nasil-yapilir/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.