Acupuncture Tedavisi

Yazar: Admin 2 | 21 Nisan 2016 | Kategori: Sağlık

bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Sa?l?k kategorisinde ki Acupuncture Tedavisi konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Akupunkturun ne oldu?unu az çok biliyorsunuzdur peki ya Acupuncture? O da ?ngilizcesi :)

Çin tarihin yaz?l? döneminden çok eskilere dayand??? öne sürülmektedir. ??nelerin kullan?m?ndan çok önce bian denilen keskin kenarl? ta?lar?n kullan?lmakta oldu?u Han Hanedanl??? döneminde (M.Ö.206-M.S.220) kaleme al?nm?? olan Shuo Wen Jie Za adl? kitapta ifade edilmektedir. Zamanla bian ta?lar?n?n yerine kemik veya bambudan yap?lan i?neler kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Shang Hanedanl??? (M.Ö. 16.yüzy?ldan 11.yüzy?la kadar) döneminde bronz döküm tekni?i geli?tirildi?inde bronz i?ne kullan?m imkân? ortaya ç?km?? ve metal i?nelerin kullan?m? önem kazanm??t?r. Akupunkturun uygulan??? hakk?ndaki en geni? ilk bilgi Çin’de Sava?an Eyaletler Döneminde (M.Ö. 475-221) yaz?lan Huangdi Nei Jing adl? t?bbi risalede verilmektedir. Eserde hem dönemde uygulanan teknikler hem de kadim dönemden aktar?lan bilgiler yer almaktad?r.

Acupuncture (from Latin, acus (needle) and punctura (to puncture)[1]) is a form of alternative medicine[2] and a key component of traditional Chinese medicine (TCM)[3]involving thin needles inserted into the body at acupuncture points.[4] It can be associated with the application of heat, pressure, or laser light to these same points.[4]Acupuncture is commonly used for pain relief,[5][6] though it is also used for a wide range of other conditions.[3] Clinical practice varies depending on the country.[7] There is a diverse range of acupuncture approaches, involving different philosophies.[8] The method used in TCM is likely the most widely adopted in the US;[2] it is rarely used alone but rather as an adjunct to other forms of treatment.[9] TCM theory and practice are not based upon scientific knowledge,[10] and acupuncture has been described as a type of pseudoscience.[11][12]

Holistic medicine

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kS1CxGrI9K_k
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kHHPWT2Rozjw
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kAwuUSiDXi2I
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kFlC7lQv9pdk
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kqw8-aEEEz5U
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.khjeFwTi02Uc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.kdEBmgtLjFuk
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.kxDKqETDVxTU
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.k7j5zQa0NlLY

Wellness

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.khJcHNBwlAVQ
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kWtprqrxxMVE
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.ko6hsou8zesU
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kBvEnbASw_Mk
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kxLAiy_p0m88
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.k0V4XGJHHHLY
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kg6MBy3tcL_o
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kmsnYsPRVNA8
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kSVcOd1eB4_U

Acupuncture Austin Clarksville

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kAHTPX8LLJy8
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kMRh5JAMxCHI
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kQ0o8dDxriyc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kUoUq1dALCZc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kagUelSAqpXs
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.k6WIiSaUDO4M
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kHmvwV9hgwiM
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.k-WkCpkM86Sg
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.khS5d7-l361E

http://www.putur.com/acupuncture-tedavisi/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.