2016 Fiat Linea Fiyat Listesi, Özellikleri ve Resimleri

Yazar: Admin 2 | 1 Ocak 2016 | Kategori: Otomobil
Etiketler: ,

bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Otomobil kategorisinde ki 2016 Fiat Linea Fiyat Listesi, Özellikleri ve Resimleri konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Ülkemizde yo?un bir takipçi kitlesi olan Fiat, ba?ar?l? modellerini her geçen sene yenileyip geli?ime tabii tutarak pazardaki pay?na dü?ü? grafi?ini eklemeyen ba?ar?l? isimler aras?nda yer al?yor. 2016 Fiat Linea modelleri performans ve dü?ük yak?t tüketimi bak?m?ndan dikkatleri üzerine çekerken ayn? zamanda eklenen aksesuar ve d?? özellikler ile de be?eni topluyor.

Araç kullan?c?lara üç farkl? motor seçene?i ile sunuluyor. 1.4 Fire, 1.3 Multijet ve 1.6 Multijet motor seçeneklerinin her biri kullan?c?n?n ?ehir içi veya ?ehir d??? kullan?mda en üstün performans? en dü?ük yak?t sarfiyat? ile elde edebilmesi için haz?rlanm?? durumda. 77 ve 95 beygirlik Multijet motorlar ortalama 4,5 ilâ 5 litrelik yak?t tüketimleri ile oldukça ba?ar?l? bir sarfiyat ortaya koyarken Fire motor ise bir miktar üste ç?karak 6,3 litrelik bir kullan?m sunuyor. Buna ra?men ayn? s?n?ftaki araçlara göre dü?ük de?erler elde edilmesi, kullan?c?lar?n ?ikâyet etmeyecekleri bir durum olu?mas?na sebep veriyor.

Eski modellerine nazaran yenilenen 2016 Fiat Linea, daha k?vr?ml? ve sportif çizgileri ile gerek sürücüsü gerekse yolcular? henüz arabaya girmende mest ediyor. Ön ve arka tampon detaylar?n?n yan? s?ra tüm arac? saran krom kaplamalar?n ise parlakl?k ve zarafeti artt?rmas?, ?üphesiz büyük bir art? puan olarak gösteriliyor.

Farkl? aksesuar ve motor seçeneklerine göre de?i?en fiyatlar ile sat?n al?nabilecek olan 2016 Fiat Linea, 41,950 ilâ 58,450 Türk Liras? aras?nda bir maliyete sahip.

http://www.putur.com/2016-fiat-linea-fiyat-listesi-ozellikleri-ve-resimleri/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.