2014 Audi Q7

Yazar: Admin 2 | 8 Ekim 2013 | Kategori: Otomobil
Etiketler: , , ,

2014 Audi Q7 serisi lüks kategoride say?labilecek bir otomobildir. Tasarlan??? itibari ile sadece ?ehir içi kullan?ma de?il arazi ?artlar?na da uyum sa?layan ve bu ?artlarda kullan?c?s?na kolayl?klar sa?layabilen bir araçt?r. Bu ?artlarda üstün özellikler sergiliye bilmesi için, en üst teknolojik donan?mlara ile donat?lm??t?r. 2014 Audi Q7 teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse, araçta 6 ileri ve 8 ileri yar? otomatik ?anz?man ile donat?lm??t?r. Bu özellikle arac?n ?anz?mandan en iyi ?ekilde istifade edebilme amaçlanm??t?r. Bir di?er detay ise motorda Quattro teknolojisi kullan?lm??t?r. Bu teknik detay araç gücünü ve tekerlerin performans?n? do?rudan etkilemekte ve sonuç olarak yüksek verim al?nmas?n? sa?lamaktad?r. Arac?n gücünün artmas?n?n yan?nda bu özellik yak?t tüketiminin azalmas?n? da sa?lam??t?r.

2014 Audi Q7 serisinde motor ve araç gövdesinin uyumu oldukça yüksektir. Bu da seyahat edenlerin daha kaliteli yolculuk edebilmesini sa?lamaktad?r. Yani konfor daha ön plana ç?kmaktad?r. 2014 Audi Q7 teknolojik özelliklerini saymak gerekirse, geli?mi? park yard?m?, uyarlanabilir h?z sabitleme sistemi, geli?mi? ses sistemi, ?erit takip sistemi, uyarlanabilir haval? süspansiyonlar ve ?erit de?i?tirme asistan? öne ç?kan özellikler aras?nda yer almaktad?r. 2014 Audi Q7 yak?t sarfiyat?na de?inmek gerekirse, araç ?ehir içinde 100 km’ye kadar, 8,6 litre, ?ehirleraras? yak?t tüketimi, 100 km’ye kadar, 6,7 litre, karma yak?n oran? ise, 100 km’ye kadar, 7,4 litredir. Arac?n 2014 ba?lang?ç sat?? fiyat? ise 47,500 Dolar olarak aç?klanm??t?r.

2014 Audi Q7

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.