2014 Alfa Romeo Mito

Yazar: Admin 2 | 30 Eylül 2013 | Kategori: Otomobil
Etiketler: , , ,

Alfa Romeo, 2014 y?l? için haz?rlad??? modellerinin tan?tmaya ba?lad?. Bu modeller içinde Alfa Romeo Mito da yer almaktad?r. Her zaman özgün tasar?m ve yüksek kaliteli iç tasar?m özelliklerine önem veren marka bu y?l için tasarlad??? araçlar? ile yine hayranlar?n? ?a??rtmas?. Araç en yüksek kapasitede tasarlanm?? ve di?er modelleri aras?nda benzer özelliklere sahip yeni bir modeli kullan?c?lar?n be?enisine sunmu?tur. Giulietta stilinde tasarlanm?? ön ?zgaras?, parlak ön far çerçeveleri tasar?m?nda ilk dikkati çeken ayr?nt?lar aras?nda yer almaktad?r. Ayr?ca bu modelin 10 farkl? renk seçene?i de bulunmaktad?r. Modelin en çok ilgi gören rengi ise antrasit grisidir. 2014 Alfa Romeo Mito önümüzde ki y?l?n en fazla ilgi görecek araçlar? aras?nda yer almas? beklenmektedir.

Alfa Rome Mito iç özellikleri bak?m?ndan s?n?rl? de?i?ikliklere u?ram??t?r. Sadece, gösterge panosu, yenilenmi?tir. Ayr?ca 5 inçlik bir ekran yine ön panelde yer almaktad?r. Bunlar?n yan?nda bluetooth, iPod, USB, AUX ba?lant?lar?na da sahiptir. Yeni Uconnect bilgi ve e?lence sistemi ile de donat?labilme imkân? bulunmaktad?r. 2014 Alfa Romeo Mito motor özellikleri de oldukça geli?mi?tir. 0 km’den 100 km’ye 11,4 saniyede ula?abilme kapasitesine sahip motoru, güçlü yol tutu?u sa?layan özellikleri ile otomobil tutkunlar? için üst noktada ki özellikler aras?nda say?labilmektedir. Yak?t tüketiminden de bahsetmek gerekirse, araç 100 km’de ortalama olarak 4,2 litre yak?t tüketmektedir. Arac?n ba?lang?ç fiyat? 14,900 Euro olarak belirlenmi?tir.

2014 Alfa Romeo Mito

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.