2014 Alfa Romeo 159

Yazar: Admin 2 | 29 Eylül 2013 | Kategori: Otomobil
Etiketler: , , , ,

En ünlü araç markalar? aras?nda yer alan Alfa Romeo, birbirinden farkl? tasar?mlarda ve birbirinden farkl? özelliklerde araç üretmektedir. Alfa Romeo markas? kendine has tasar?mlar? ile dikkatleri çeken bir araç markas?d?r. Bu iddias?n? da her piyasaya ç?kard??? modelle de güçlendirmektedir. 2014 Alfa Romeo 159 gerek iç gerekse d?? dizayn? ile yine en çok dikkat çeken modeller aras?nda yer almaktad?r. Bu model d?? görünümü bak?m?ndan ilgi çekici olmas?n?n yan?nda kullan?c?lar?na sundu?u motor ve donan?m özellikleri ile de öne ç?kmaktad?r. Alfa Rome 159 iç özellikleri ile de ba? döndürücü alternatifler sunmaktad?r. Özellikle müzik sistemi oldukça iyi tasarlanm??t?r. Direksiyon, ergonomik olmas?n?n yan?nda, kalk??larda ve duru?larda zorluk ya?amaya sebep olsa da bu özellikte ki bir araç için kusur olarak kabul edilemeyecek küçük bir ayr?nt?d?r. Ayr?ca iç mekân ayd?nlatmas?n?n da mükemmel oldu?unu da eklemek gerekir.

Alfa Romeo 159 motor özellikleri ile de öne ç?kmaktad?r. Araç, 7,7 saniyede 100 km h?za ula?abilecek kapasiteye sahiptir. Ülkemizde sat??a sunulan modeller aras?nda hem manuel hem de otomatik vites seçene?i bulunmaktad?r. Bu araç özellikle spor ve agresif bir görünüme sahip modellerden ho?lanan araç severler için oldukça idealdir. 2014 Alfa Romeo 159’un Türkiye sat?? fiyat?, 42 bin Euro’dan ba?lamaktad?r. Yine arac?n donan?msal özelliklerine göre fiyatlarda yükselmeler söz konusu olabilmektedir.

2014 Alfa Romeo 159

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.