2013′ ün Makyaj Trendleri

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin
Etiketler: , , , ,

2013 ‘ e girmemizle birlikte geçen y?l?n trendlerini ve modas?n? da eski y?lla birlikte geride b?rakt?k. Bu y?l?n makyaj trendlerini ve püf noktalar?n? makyaj uzman? Mustafa Revan sizler için anlatt?;

“Canl? fakat mat bir ten makyaj? ile gözlerdeki vurguyu belirgin eyeliner ile sa?laman?z? vekirpiklerinizi gecelerin vazgeçilmezi takmakirpiklerle desteklemenizi tavsiye ederim. Dudaklarda ise koyu renk tonlar?nda dudak kalemi kullanarak daha dolgun dudaklara sahip olmak mümkün. Yanaklara matkahverengi veya teninizin 3 ton koyusu renklerle yüzünüze gölgelendirme yaparakelmac?k kemiklerini biraz ortaya ç?kartarak makyaj?n?z tamamlay?n?z. Bu makyaj? her renk k?yafetinizle kullanabilir ayn? zamanda day?lba?? gecesi boyunca trendleri yüzünüzde ta??yabilirsiniz.’”

 

Dudaklar

2013 k?? makyaj sezonunda yüzün en dikkat çekici bölgesi olan dudaklar önemli bir rol üstleniyor. Koyu dudak trendi, Hollywood’un en güzel kad?nlar? da dahil olmak üzere ?imdiden etkisini göstermeye ba?lad?. K?? sezonunun tonlar? parlak mürdümden, ?ehvetli kahve-mordan ba?layarak, cesaretleri s?nayan pas renklerine kadar uzan?yor.

Bu sene beni en çok etkileyen makyajlardan birisi dudaklar, koyu ve mat gerçekten vurgulu renkler, koyu k?r?m?z? ve mora kaçan renkler ama kesinlikle koyu renkler tercih edilmeli. Ruj sürmeden önce dudak kalemiyle dudaklar?n?z? sanki ruj sürüyormu? gibi doldurun. Bu ?ekilde ruj sürdü?ünüzde dudak, hem dolgun gözükür hem de gün boyu rengini korur.

Gözler

2013 modern makyaj y?l? olacak. Gözlerden derinlik ve sanatsal bak??lar ön plana ç?kacak… Renklerde ayn? ton renklerin geçi?leri tercih edilmeli. Gözlerinizde sadelik isterseniz eyeliner kullanabilirsiniz.

Eyeliner sürerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; f?rça ucunun kirpik diplerine temas etmesini sa?laman?zd?r. Bu ?ekilde eyeliner sürmeniz simetriyi daha rahat sa?laman?za yard?mc? olur ve eyeliner?n?z? sürerken lütfen kuyruk k?sm?na gelindi?inde, çizginizi düz bir ?ekilde çizmeye özen gösterin.

Ka?lar ve kirpikler

Sert, taranm?? belirgin ka?larla beraber kirpikler göz al?c? bir ?ekilde ö plana ç?kart?labilir veya makyaj?n?z?n uygulan???na göre tam tersi olarak geri planda da b?rakabilirsiniz…

 

 

Ten makyaj?

Atletik bir parlakl?kla yüzün yap?s?n? ve kontürlerini ke?fetmek çok önemli. Ayd?nlatmadan çok gölgelerle derinlik vermek, yüzünüzde sanki bo?luk yarat?yormu? gibi kemik yap?s?n? sanata dönü?türmek gerekir. Unutulmamas? gereken en önemli ?ey, yüzde gölgelendirme yap?l?rken her zaman mat ürünler tercih edilmeli… Ayr?ca yüzünüzün iki ya da üç ton koyusu renkler kullanmak gölgelerde daha iyi sonuç alman?z? sa?lar.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.