2012 YAZLIK GÖMLEK MODELLERİ

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/2012-yazlik-gomlek-modelleri-50fe2240082d5.jpg”>2012 yaz?nda kad?nlar?, zarafetin minik dokunu?u olarak bilinen ?ifonlar ve güzel tüller beklemekte. Yava? yava? geçi? kreasyonlar?n?n, 2012-13 sonbahar-k?? defilelerinin tan?t?ld??? ?u günlerde; yaz için kad?n gömlek stillerine bir göz atabiliriz.Tüller, içi gösteren kolsuz ama yakal? aksesuarlar?yla gömlekler, hem i?te hem de her ortamda kad?n?, kad?n gibi gösteriyor. Hem ciddi hem de seksi olabildi?iniz arkas? uzun, önü k?sa olan gömlekler de çok al?ml?lar. Ancak bir de kad?n?n seksili?ini bir kenara b?rak?p, biraz da maskülen olmak istemesi de do?al kar??lanmal?d?r. ??te onlar içinde Teksas’?n kovboylar?ndan esinlenilen kareli rengarenk gömlekler de bulunuyor.Hatta bu sene öyle bir furya var ki; gömle?in önemi, güzelli?i, kad?na katt??? hava ön planda oldu?undan süslü, boncuklu, ta?l? yaka aksesuarlar? bolca etraf?m?zda. Ayr?ca yakal? gömleklerin etraf?na dolanan ince minik ba?lar ve sizi biraz daha ciddi yapan beyazlarla, e?lenceli klan bask?lar da her yerdeler.Burada ünlüleri bile ba?tan ç?karan tülleri, art?k hangi meyve olcak, hangi çiçek kokacak diye dü?ünmekten kendimizi al? koyamad???m?z bask?lar, gitar?m?z? al?p beraber yola koyuldu?umuz ekose gömlekler ve taytlar?m?z çok mu gösteri?li oldu derdinden bizleri kurtaran kuruklu gömleklere örnekleri görebilirsiniz.Herkese güzel renkler… enerji veren giyini?ler…  

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.