İstanbul Loft / Sizi geleceğe çağırıyoruz…

Yazar: | 20 Kasım 2014 | Kategori: Projeler | Yorum Yok »

Devamını oku..

Viking Volvo Özel Servis Hakkında

Yazar: admin | 11 Ekim 2014 | Kategori: Otomobil, Volvo | 3 Yorum »

Volvo özel servis

Bugün Volvo arac? olan ?stanbullular ile ilgili çok güzel haberlerim var. Volvo araban?z?n periyodik bak?m? geldiyse, ar?za varsa veya hasar varsa arac?n?z? bence biraz sonra size söyleyecek oldu?um bu firmaya götürün. Çünkü ben böyle özenli çal??an bir Volvo özel servis daha görmedim.

Geçen gün buldu?um bir Volvo Özel Servis, Volvo s60 ‘imi satmaktan kurtard? beni. 2003 model Volvo S60??mda üst üste ç?kan sorunlar tam yeteri kadar bunaltm??t? ki beni, internette bu servisin sitesine rastlad?m. Öncelikle siteyi gezdim, fiyatlar?da gördükten sonra hemen arad?m. Randevu ald?m. Arac?mda ki ar?zalar? yetkili servis’in 6 milyar isteyip 1 haftada yap?m süresi istedi?i ar?zay? 675 TL’ye 2 günde yapt?lar. ?uan arac? satmaya kalksam, 5 milyar karday?m yani.

E?er sizinde periyodik volvo bak?m, veya s?radan bir volvo bak?ma ihtiyac?n?z varsa, a?a??daki linkden buldu?um Viking Volvo‘nun fiyat listesine ula?abilirsiniz. Hiç yedek parça almad?m ama siteden okudu?um kadar?yla, yedek parçalarda yine servisde kullan?lan orjinal yedek parçalarla ayn?. Di?er servislerden tek fark?, Viking Volvo’nun ucuz olmas? san?r?m.

Volvo Bak?m Ücretleri

Devamını oku..

Komik Oyunlar

Yazar: Admin 2 | 24 Nisan 2014 | Kategori: Oyun | Yorum Yok »

Komik oyunlar, oyuncular?n ho? vakitler geçirmesi amac?yla tasarlanm?? oyunlard?r. Komik oyunlar?n ço?u günlük olaylardan esinlenilmi? içlerinde espiriler bar?nd?r?r. Bir yandan oyuncuyu e?lendirirken di?er yandan da ho? vakitler geçirmesini sa?lamaktad?r.
Günümüzde hemen hemen her olay insan? üzmekte, keyfini kaç?rmaktad?r. Böyle bir dünyada vakine göre komik oyun oynamak insan?n dertlerine ilaç gibi gelmektedir. Recep ?vedik oyunlar?, çapk?nl?k oyunlar? ve Sabri Reyiz oyunlar?, komik oyun kategorisindeki oyunlara örnek olarak gösterilebilir.
Son olarak komik oyunlar içerisindeki oyunlar her ya?tan oyuncuya hitap eden ve onlar?n keyifli vakitler geçirmesini sa?layan oyunlard?r. Komik oyunlar dünyas?na girerseniz bir daha ç?kamayacaks?n?z. Bir birinden farkl? ve e?lenceli o kadar oyun var ki gülmekten bir hal olacaks?n?z. En e?lenceli oyunlar? ho? oyun adresinde bulabilir, di?er oyunlar gibi komik oyunlar? da bu web adresinde bulabilirsiniz. Oyun oynamak sadece vakit kayb? de?ildir her insan için mutlu olmalar?n? sa?layan güzel bir aktivitedir ayn? zamanda.

Devamını oku..

Kahraman Maymun

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: film | 2 Yorum »

Kahraman Maymun? HD SEYRET
Devamını oku..

ŞEFKAT TEPE 94. BÖLÜM FRAGMANI (19 OCAK)

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: dizi | Yorum Yok »

?efkat Tepe 19 Ocak Cumartesi ak?am? yeni bölümüyle Samanyolu TV ekranlar?nda. ?efkat Tepe 94. bölüm fragman? izlemeniz için haz?r. Keyifli seyirler.
Bölüm özeti:
?ran’?n ba?latmaya çal??t??? olas? bir Suriye-Türkiye sava?? son anda engellenirken Sungurlar, örgütün elinden kurtulmay? ba?ararak yurda gelir. Naza taraf?ndan kand?r?lan Albay Fikret, Zeynep ve Zelal’in kaç?r?lmas?na öncülük eder. Sungurlar timi ise, bir yandan Zeynep ve Zelal’i ararken, di?er yandan bir kan davas?n?n patlak verdi?i Fis köyüne gelir. Tim bu köyde, örgütün hain planlar?ndan habersiz kan davas? olan iki aileye ara buluculuk yapmay? umut eder.

Devamını oku..

BÖYLE BİTMESİN 18. BÖLÜM FRAGMANI (25 OCAK)

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: dizi | Yorum Yok »

Böyle Bitmesin 25 Ocak Cuma ak?am? yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Böyle Bitmesin 18. bölüm fragman? izlemeniz için haz?r. Keyifli seyirler.

Devamını oku..

KREM 21. BÖLÜM FRAGMANI (20 OCAK)

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: dizi | Yorum Yok »

Krem 20 Ocak Pazar ak?am? yepyeni bölümüyle ATV ekranlar?nda. Krem 21. bölüm fragman? izlemeniz için haz?r. Keyifli seyirler.

Devamını oku..

ARKA SOKAKLAR 270. BÖLÜM FRAGMANI (18 OCAK)

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: dizi | Yorum Yok »

Arka Sokaklar 18 Ocak Cuma ak?am? yeni bölümüyle ekranlar?n?za geliyor. Arka Sokaklar 270. bölüm fragman? izlemeniz için haz?r. Keyifli seyirler.
Bölüm özeti:
Yeniden ekibin ba??na gelen R?za Baba, ekiple beraber hemen i?e koyulur. Tibet fena halde gribe yakalanm??t?r. Annesi ?ehir d???nda oldu?u için Suat evde bakmak istese de Hüsnü bu fikre kar?? ç?kar. Çorbas?n? içip, ilaçlar?n? al?p gidecektir. Ertesi gün Tibet’i arayan Zeliha ak?am fenala?t???n?, bir arkada??n?n da hastaneye götürdü?ünü ö?renir. Hastaneye giden Suat ve Zeliha, Tibet’i serumu bitince eve getirirler. Hüsnü evdekilerin ?srar?na dayanamaz ve iyile?inceye kadar evde kalmas?na izin verir. Ama bir ?art? vard?r. Evde kimseye grip bula?mayacakt?r. Yeniden ekibin ba??na gelen R?za Baba, ekiple beraber hemen i?e koyulur. Cevdet, alt? ayd?r haber alamad??? k?z? Sema’y? bulmak için, eski kar?s? Ayfer’in kap?s?na dayan?r. Ayfer’in kocas? Yakup, Cevdet’i döverek k?z?n?n evden kaçt???n? söyler. Olay yerine gelen ekip, Cevdet, Ayfer ve Yakup’u al?r. Ayfer k?z?n?n evden kaçt???n? söyler. Mahallelinin de anlatt?klar? üzerine Ayfer’in, kocas?n? k?z?ndan k?skand??? için Demirhan ad?nda bir adama satt??? anla??l?r. Sema’n?n kaderini ya?ayan Cansu, on alt? ya??nda, altm?? ya??ndaki ?efik’le evlendirilmek istenen bir genç k?zd?r. Salonda k?z isteme haz?rl?klar? yap?l?rken camdan atlayarak kaçar. Sevgilisi Sema’n?n sat?ld??? adam olan Demirhan’d?r. Demirhan, Cansu’yu al?p Servet ad?nda bir kad?n?n evine götürür. Sabah uyand???nda Demirhan ortada yoktur. Biraz sonra götürülece?i yer, daha önce Sema’n?n götürüldü?ü yerdir. R?za Baba ve ekibi Sema’y? ve Cansu’yu bulup, Demirhan’? yakalaman?n pe?ine dü?erler.

Devamını oku..

HAYAT DEVAM EDİYOR 46. BÖLÜM – FİNAL FRAGMANI (20 OCAK)

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: dizi | Yorum Yok »

Hayat Devam Ediyor 20 Ocak Pazar ak?am? F?NAL bölümüyle ekranlar?n?za geliyor. Hayat Devam Ediyor 46. bölüm F?NAL fragman? izlemeniz için haz?r. Keyifli seyirler.

Devamını oku..

SAKARYA FIRAT 131. BÖLÜM FRAGMANI (23 OCAK)

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: dizi | Yorum Yok »

Sakarya F?rat 23 Ocak Çar?amba ak?am? yeni bölümüyle ekranlar?n?za geliyor. Sakarya F?rat 131. bölüm fragman? izlemeniz için haz?r. Keyifli seyirler.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.